Der afholdtes generalforsamling mandag den 27. november 2023 kl 19:00 i klubhuset.

Dagsorden fulgte vedtægterne

Referat: Referat - Klik her

Bestyrelsens beretning: Årsberetning - klik her

Regnskab 2023 og budget 2024: Regnskab - klik her

Indkomne forslag:

Forslag 1: Erik Walther Nielsen :
Lad mig også foreslå, at suppelisten sløjfes. Jeg forstår, at den unge pige i køkkenet, de 2 første lørdage har lavet købetomatsuppe, da ingen har meldt sig, og listen er fortsat tynd. Jeg må indrømme, jeg ikke selv har skrevet på, da mine evner ikke rækker. Jeg har også bemærket, at en del faktisk foretrækker smørrebrød. Lad os derfor køre smørrebrøds- ordningen hele året. 

Forslag 2 :Ole Nyegaard
Vi er flere der kører Gravel, der har diskuteret at vi gerne vil have Gravel klubtøj i andet design i andre farver og uden reklamer. Det er et forslag til generalforsamlingen. 

Forslag 3 : Nils-Erik Norsker - Se vedhæftet dokument
Klik her