Der blev afholdt generalforsamling mandag den 19. november 2021 kl 19:00 i klubhuset.

Dagsorden fulgte vedtægterne: 

Bestyrelsens beretning 2021: Klik her
Regnskab 2021: klik her
Budget 2022 (som vedtaget af generalforsamlingen): klik her

Indkomne forslag: klik her

Referat: Klik her

Bestyrelsen blev valgt som følgende:
Formand: Per Lindblad Johansen (2 år)
Kasser: Per Lunddahl (1 år)
Medlemmer (2 år): Kirsten Søvang, Morten Samsøe, Poul Svendsen
Medlemmer (1 år): John Jensen, Lars O Madsen, Klaus Skjolddan
Suppleant: August Ahlmann Andersen,