Generalforsamling 21. november 2016

Generalforsamlingen blev afholdt mandag den 21. november 2016 kl 19:00 i klubhuset.

Sporten kort:
Bestyrelsen: Jørgen Petersen udtrådte,  Kirsten Søvang indvalgt.
Budget: Der er afsat midler til for alvor at forbedre klubbens spinningsfaciliteter.
Kontingent: Nu kun to satser, 600,- for ordinære medlemmer og 900,- for familiemedlemsskaber

Se det fulde referat her: Referat

Regnskab og Budget

Regnskab 2015/16
Budget 2016/17

Forslag

Der var ikke indkommet forslag

Referat

Referat 21.11.2016

Dagsorden 

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Afdelingernes beretning for det forløbne år
4) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
6) Fastsættelse af kontingent
7) Behandling af indkomne forslag
8) Valg af formand (ulige år)
9) Valg af kasserer (lige år)
10) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
11) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
12) Valg af revisor og revisorsuppleant
13) Eventuelt